شرایط تحقق ٧ روز ضمانت بازگشت کالا و پس گیری آن:

١. درصورتی که محصول خراب، دارای شکستگی یا متغایر با مشخصات داده شده در سایت تنباکو باشد.
٢. درصورتی که محصول کاملا دست نخورده و از آن استفاده نشده باشد.
٣. درصورتی که کارشناسان سایت تنباکو ایراد را تشخیص ندهند هیچ مبلغی تحت عنوان ضمانت بازگردانده نمیشود.
٤. هیچ ضمانتی در قبال اینکه سفارش دهنده از توتون خوشش نیامده یا اینکه طعمش را نپسندیده وجود ندارد زیرا پسندیدن طعم توتون سلیقه ای می باشد.